Norge eksporterer stadig mer fisk til Østen, og det meste går med fly. Dette er en trend som vil fortsette i årene som kommer. Veksten er ønsket, men baksiden er det store klimaavtrykket. Eksempelvis vil CO2-utslippet fra flytransporten øke voldsomt i årene som kommer.

Nye tall fra miljøorganisasjonen Fremtiden i våre hender viser at flytransporten av fisk ikke er klimamessig forsvarlig, og det er ikke vanskelig å forstå at de store sjømatselskapene vegrer seg å gå inn i en diskusjon rundt emnet. For legger du klimaavtrykket til i miljøregnskapet for den norske laksen så er ikke det lenger en spesielt bærekraftig produksjon vi driver med. 

Denne uken arrangeres den store Klimamarin-konferansen i Trondheim, og et av temaene som skal diskuteres er nettopp flytransport av fisk til Østen. Dersom vi bruker SAS sin klimakalkulator viser tallene at en 7 kilo laks vil produserer 41 kilo CO2 med flytransport til Østen. Og da er kun selve flytransporten beregnet. Produksjonen av flybensinen er ikke inkludert. 

Sintef har tidligere regnet ut at båttransport av laks til Østen produserer bare en fjerdedel av mengden CO2 mot det flytransport gjør. Dette forutsetter at fisken sendes fryst med båt, og fersk med fly. Når det gjelder de europeiske markedene er forskjellene mellom frossen laks og fersk laks mindre, siden det kreves en god del energi for å kjøle ned fisken. Likevel er det store forskjeller. 

Det er ironisk at sjømatsektoren setter et så kraftig fotavtrykk

Et eksempel på den flytransporten som finner sted er Marine Harvest, som sender laks fra Norge til sitt nye produksjonsanlegg i Shanghai. Fisken blir der bearbeidet for det kinesisk markedet. Å sende eksempelvis 150.000 tonn laks fra Oslo til Kina produserer 795.999 tonn CO2. Når klimaavtrykk er så stort er kanskje forståelig at selskapet ikke vil snakke om hvor problematisk slik transport egentlig er. Det eneste Marine Harvest sier er at målet er så lavt klimaavtrykk som mulig.

Klimautfordringen er en av de aller største utfordringene vi har, og alle sektorer må bidra for å hindre de farlige klimaendringene. Nettopp derfor må samtlige sektorer i samfunnet kutte utslippene. Det er da lett ironisk at sjømatsektoren, som ser på selv som svært bærekraftig matprodusent, setter et så kraftig fotavtrykk. 

Laksenæringen har som mål å øke drastisk, og visjonen for næringen innebærer en femdobling av produksjonen frem til 2050. Mesteparten av denne fisken vil gå til eksport, men spørsmålet er om dette er mulig innen dagens rammer. 

Å fly så store mengder fisk, som på sikt skal produseres i Norge halve kloden rundt, tror ikke vi vil være forsvarlig. Også sjømatnæringen må ta klimaansvar, og bransjen må starte arbeidet med å finne nye løsninger for å få fisken ut i markedene. Å bare å lukke øynene vil før eller siden slå tilbake som rekyl. Å tro at vi kan holde frem som vi gjør er i alle fall helt urealistisk.