Men i dag er dagen for å gratulere med utnevnelsen og ønske ham lykke til med et utrolig viktig arbeid for sjømatnasjonen Norge. Jeg ser frem til et godt og konstruktiv samarbeid med den nye fiskeri- og sjømatministeren.

Rykker opp

Geir Inge Sivertsen ble i november i fjor utnevnt til statssekretær for næringsminister Torbjørn Rød Isaksen i Nærings- og fiskeridepartementet. Nå rykker han opp og overtar statsrådposten som fiskeri- og sjømatminister etter Harald Tom Nesvik (FrP).

Sivertsen har lang og god erfaring fra kommunepolitikken og da som ordfører i Lenvik kommune gjennom åtte år.

Han er både kunnskapsrik og lyttende og har begge beina godt plantet på jorda. Det blir spennende å se hvordan han tar med seg den erfaring i håndteringen av den rikspolitiske arenaen. Personlig kjenner jeg han ikke, men håper å få til et møte med ham i nær fremtid for å bli bedre kjent.

zoomAdministrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene.
Administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene.

Trafikklysene

Jeg antar han er en god og jovial tromsøværing slik tromsøværinger flest er, og med det som utgangspunkt skulle det love bra.

Sjømatbedriftene har forventninger om at den nyutnevnte ministeren gjør seg både synlig og tilgjengelig for næringen.

En av de viktigste sakene blir raskt å få på plass de nye trafikklysene, slik at man kan legge grunnlaget for videre vekst i havbrukssektoren. En vekst som må gi like muligheter for hele havbruksnæringen.

En mer offensiv statsråd i forhold til det å komme med rammevilkår som kan sikre mer lønnsomhet inn i sjømatindustrien, står også på ønskelisten.

Viktigste oppgave

Innsatsen mot fiskejuks bør han også fortsette med. Men den aller viktigste oppgaven hans vil være arbeidet med å sikre god markedsadgang for norsk sjømat ut til verdensmarkedene.

Sjømatbedriftene vil rette en stor takk til avgående statsråd, Harald Tom Nesvik, som har vært en god og tilgjengelig statsråd for næringen. Spesielt berømmes han for jobben han har gjort med å stoppe eksport av produksjonsfisk, og hvor han har vært tydelig på at denne skal bearbeides her hjemme.

En tydelig statsråd

Harald Tom har vist at han har hatt et brennende og ektefølt hjerte for norsk sjømatnæring. Han har vært en tydelig statsråd hvor han har flagget tydelige standpunkt i kampen mot fiskejuks, det å legge til rette for å skape flere lønnsomme distriktsarbeidsplasser i næringen, samt vært opptatt av at havbruksnæringen skal kunne få vokse videre innen klart definerte krav knyttet til miljø og bærekraft.

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene Robert Eriksson.