Arbeidet med kystsoneplaner er et undervurdert, ofte også underkommunisert, men strategisk svært viktig arbeid, der alle rent