På Fiskeribladets webinar, Sjømtapulsen, fortalte de to partilederne at deres utenlandske kollegaer har presset ned lønningene så mye at nivået ikke kan konkurrere med dagpenge-nivået i landet vårt engang. Ja, det ble sågar hevdet at lønnen er så lav at den ikke er til å leve av.

Underlig, tenkte vi. For hvordan kan det ha seg at så mange arbeidere kommer smilende på jobb hver eneste dag, og setter så tydelig pris på alle sine kollegaer, om de ikke tjener nok til livets opphold?

Fiskeindustrien har siden 2015 hatt en allmenngjort minstelønn. Det betyr at alle som jobber i fiskeindustrien skal lønnes minimum det samme. Dette lovpålagte prinsippet gjelder uavhengig av navn, bosted eller nasjonalitet på lønnsslippen. Å lønne noen lavere enn minstelønn, er ensbetydende med å bryte loven, noe vi tar for gitt at partilederne ikke mener er gangs praksis i Norges eldste næring.

Minstelønnen i fiskeindustrien følger tariffens lønnsnivå, som etter beslutning i tariffnemnda vil være på kr 189,30 pr. time. Dette er omtrent det samme som snittlønnen for annen norsk industri. Og det er lønn før tillegg, noe som gjør at faktisk utbetalt snittlønn er langt høyere. Hvordan kan det ha seg at bare arbeiderne i fiskeindustrien tilsynelatende sliter med å få endene til å møtes, når 210.000 andre industriarbeidere i landet vårt tjener like mye?

Minstelønnen i fiskeindustrien ligger videre godt over minstelønnen i mange andre bransjer.

Til eksempel tjener en lastebilsjåfør på minstelønn og før tillegg 7 kroner og 5 øre mindre pr. time enn fiskeindustriarbeiderne. En kokk tjener tilsvarende 14 kroner og 76 øre mindre pr. time. Og en jordbruksarbeider tjener 42 kroner og 80 øre mindre pr. time. For å nevne noen. Hva i all verdens navn mener partilederne vi holder på med i Norge, om alle disse stolte yrkene har en lønn som det egentlig ikke går an å leve på?

Nei, her mistenker vi at partilederne har sovet i timen, og falt for fristelsen av å gjenta usannheter om lønnsnivået i fiskeindustrien som dessverre altfor ofte får stå uimotsagt i lite faktabaserte diskusjonsfora.

Det må uansett kunne sies å være et særdeles dårlig sjekketriks overfor høyt etterlengtet arbeidskraft å feilaktig fremstille fiskerinæringen som en lønnstaper i norsk næringsliv. Vi mener derfor det er på tide at vi parkerer denne myten en gang for alle, og heller begynner å snakke om det virkelige problemet.

For en ting er vi enige med dere i, Erna og Jonas. Og det er at vi har behov for flere helårlige arbeidsplasser i fiskeindustrien. For vi vil gjerne ansette flere, tilby flere stabile arbeidsplasser og mer forutsigbar inntekt. Vi vil ta hjem arbeidsplassene som gjennom tiår er eksporter ut av landet, og sørge for at verdiskapingen finner sted der den hører hjemme. Og vi vil foredle mer sjømat, slik at flere kan spise mer sunn og bærekraftig mat fra havet.

For skal vi få flere nordmenn til å ønske seg jobb i Norges eldste og stolteste næring, så må vi sørge for at de har arbeid i mer enn bare en kort, hektisk sesong. Fiskens vandringsmønster kan vi gjøre lite med, men tiltak som sikrer helårlig landing og bearbeiding av ferskt fiskeråstoff i eget land har vi desto større råderett over. Og her trenger vi deres hjelp!

Så Erna og Jonas:

  • Om dere kan sørge for en videreføring og styrkning av tiltak som bidrar til å forlenge fiskesesongen, vil vi kunne produsere jevnere og tilby mer jobb.
  • Om dere kan sørge for at fisken kommer fersk på land hele året, fremfor å eksporteres hel eller frosset, kan vi gjøre produktutvikling og foredling som imøtekommer kundenes høye krav til kvalitet og tilgjengelighet, øke inntjeningen og skape tryggere arbeidsplasser.
  • Og om dere fjerner tollbarrierer som hindrer oss i å konkurrere på like vilkår mot europeiske produsenter, vil vi kunne øke bearbeidingsgraden, volumet og verdiskapningen slik at det skapes større aktivitet og flere helårlige arbeidsplasser.
  • Og sist, men ikke minst: Nordmenn spiser for lite sjømat Erna og Jonas. Det bør vi sammen gjøre noe med. Så om dere i tillegg kan ta i bruk de virkemidlene dere vet fungerer for å få flere til å bytte ut sukker og rødt kjøtt med sunnere mat fra havet, så lover vi og alle våre utrolig dyktige og hardtarbeidende kollegaer i fiskeindustrien å gjøre alt vi kan for å sørge for langt flere norskproduserte, sunne og skikkelig velsmakende sjømatmåltider.