Hvordan kan fisk være en del av løsningen? Hvis vi ser på verden under ett, har matproduksjonen holdt følge med