Norges Kystfiskarlag sammen med Norges Fiskarlag og Pelagisk Forening, hadde nylig møte med Fiskeriministeren vedrørende nye rapporteringskrav for fiskeflåten. Vi har følgende tilbakemeldinger på regjeringens plan for reform av ressurskontrollen og kamp mot fiskerikriminalitet.

Vi frykter at rapporteringskravene som er varslet for flåten under 15 meter dessverre ikke kommer til å ha den effekten myndighetene ønsker når det kommer til å få bukt med organisert kriminalitet. Tiltak vi mener vil være mer treffsikre, er økt tilstedeværelse av kontrollmyndighetene, gjerne i kombinasjon med kamera på kaiene. Vi mener også at åpne tilgjengelige regnskap over inn- og utgående fisk fra hvert enkelt anlegg, må på plass.

Flåtegruppen vi representerer er sammensatt av veldig mange forskjellige fartøy med ulik størrelse, driftsmønster og omsetning som ikke gjør disse fartøyene sammenlignbar med flåten som i dag er pålagt VMS og ERS. For oss blir det derfor helt nødvendig å få på plass tilpassede krav som er praktisk gjennomførbar og økonomisk forsvarlig, særlig for de aller minste fartøyene.

Norges Kystfiskarlag har vært tydelig på at krav om posisjonsrapportering for flåten under 15 meter bør løses gjennom krav til AIS, og beklager at Nærings- og fiskeridepartementet har sett bort ifra vår og en samstemt næring sitt syn i denne saken. Kystfiskarlaget skal likevel være en konstruktiv part i det videre arbeidet med å få på plass løsninger som skal være både praktisk og kostnadsmessig overkommelig for samtlige fartøy under 15 meter.