Etableringens informasjonskampanje er massiv og ligner til forveksling tidligere Statoils propagandakampanjer i lokale og sentrale medier da man skulle invadere fiskefeltene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja med oljerigger for noen år siden.

Bjørnar Nicolaisen, fisker Andøya Foto: Privat

I et leserinnlegg i Bladet Vesterålen (16.03.2020) lister Johannes-Hagerup Nilsen (SP) opp en del motforestillinger som så absolutt er reelle dersom Andøya Space Center (ASC) planer om rakettoppskytingsbase like ved Nordmela blir en realitet. Det er befriende at det endelig kommer en politiker på banen som har satt seg inn i saken og som ikke har stjerner i øynene reflektert av glansen fra forsiden av rakettmedaljen.

For baksiden er matt og til Nilsens liste av motargumenter kan tilføres momenter som enorm støy, mye forurensning, varmeutvikling, fare for ras både over og under vann på grunn av rystelser samt generelle negative påvirkninger på husdyr og fauna. Foruten eventuelle sikkerhetspolitiske sider av saken som måtte dukke opp.

Og omtrent likedan som Andøya Space Center, durte Andmyran Vindpark fram da gigantiske, men katastrofale vindturbiner etter sigende skulle berge kommuneøkonomien i Andøy. Heiet fram av Senterpartiets ledelse – inkludert Odd Roger Enoksen – og bønder som trodde de skulle bli rike. Heldigvis ble det ikke noe av disse planene heller, men før motstand og balansert informasjon kom opp, var 100 prosent av politikerne i Andøy positive til å terrorisere innbyggerne i tre bygdesamfunn for noen lusne kroner i kommunekassa og et par arbeidsplasser. Basert på ensidig og feil informasjon.

Likeså ble det i 2011 høringsrunde om myndighetenes planer om et nytt vindkraftanlegg – denne gangen plassert på fiskefeltene på vestersiden av Andøya. Men da det lokale fiskarlaget klasket fakta i bordet med tall som viste hvilke verdier vi sto i fare for å miste, seiret tydeligvis fornuften og planene ble skrinlagt.

Mange år senere viser det seg at argumentene til motstandere av olje på fiskefeltene og propeller på og utenfor vår vakre øy holdt vann. Det blir ikke olje i LoVeSe og planer om brune vindkraftverk på og utenfor Andøya er skrinlagt i tråd med økende nasjonale motforestillinger.

Når det nå kommer motforestillinger basert på sunn fornuft og harde fakta om ASC's gigantplaner – ikke drømmerier, så preller det foreløpig av som vannet på gåsa. Høy og mørk kjører man på videre ved å inngå nye intensjons- og forretningsmessige avtaler og ignorerer alle innspill som senere kan vise at ASC's «rom-eventyr» ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt hverken for Andøya, regionen eller nasjonen.

Og vi har altså settmye av dette før. Antall forespeilte arbeidsplasser har vært oppblåste samtidig som negative konsekvenser nedskaleres eller rett og slett ikke nevnes.

Mulige tap av allerede etablerte arbeidsplasser nevnes ikke. Tilsynelatende direktelinjer til de innerste politiske kretser og myndigheter lokalt og sentralt er etablerte og skjulte.

Men myndigheters og maktpersoners storstilte planer har vært forsøkt tredd nedover hodene våre før. Ovenfra og ned. Da som nå er det vanlige folks blytunge oppgave og bringe til torgs alle sider ved omfattende planlagte inngrep i våre lokalmiljøer. Mange helt vanlige mennesker får dermed ei tung bør lagt på sine skuldre og må uten honorarer ta all kjeften fra nettroll og maktpersoner som følger av å belyse baksidene av medaljene. Og det er i ASC-planenes tilfelle den siden som en fallert politiker – i sin tid uten andre politiske vyer enn bredbånd til distriktene(!) – ikke forteller oss om.

Vi er nå kommet dit henat de fleste av oss helt klart og tydelig forstår at vi mennesker ikke kan fortsette og dure på med naturødeleggelser og evig voksende krav til velferd. Vi er nødt til først og fremst å sikre vårt eget og naturmiljøenes livsgrunnlag fordi vi er totalt avhengig av at disse lever og leverer.

Det bør derfor være høyst legitimt å bygge barrikader mot industrietableringer som helt klart er trusler mot framtida til oss selv og våre etterkommere. Og ASC's planer om rakettutskytingsbase på vestersida av Andøya er et godt eksempel på hvilke nyetableringer vi ikke bør realisere.