Perspektivrapporten fra 2012 pekte som kjent på at det er et stort potensial for å produsere