Da jeg i min ungdom fikk jobb som fisker hadde jeg ikke sett for meg at det