Fiskeribladets debattansvarlige la onsdag bredsiden til og fyrte løs, gjennom den åpne døra i saken om kvinner og representasjon i Norges Fiskarlag.

Fiskeribladets Kjersti Sandvik gir oss fortjent kritikk for at de to forhandlingsutvalgene som er etablert bare består av menn. Men, Kjersti – fakta i saken er ikke endret siden sist dere kritiserte oss.

Ja, vi har oppnevnt et utvalg. Og, ja - det består bare av menn. I tillegg er det slik at siden sist vi ble kritisert for å ha få kvinnelige tillitsvalgte, så har ingen av våre medlemslag hatt mulighet til å gjøre tiltak. Med andre ord – det har altså ikke vært årsmøter i våre medlemslag.

Jeg er enig i nesten alt du skriver i din sak, Kjersti, men det du hopper elegant over i din tordentale er at vi som organisasjon er tillitsmannsstyrt. Det båndlegger oss.

Som leder i Norges Fiskarlag sier jeg derfor fortsatt JA til høyere kvinneandel i våre styrer, samt utfordrer oss til å bli flinkere til også å få med oss kvinner når vi har friere oppnevninger som til utvalg og råd.

Og til dere kvinner i næringen: Fiskarlaget er og skal være en organisasjon både for dine rettigheter fordi du er fisker og når det også handler om at du er kvinne. Vi utfordrer deg også til å si fra med engasjement og synlighet i det daglige OG om å delta i organisasjonsdemokratiet med din tid og ressurser når du får spørsmål om det.

Legg også merke til at jeg ikke brukte ordet HVIS om at kvinner utfordres i setningen foran. Kvinneandelen i Fiskarlaget MÅ opp. Selv om det er få kvinner som er fiskere, drøyt tre prosent, så fritar ikke det oss for å øke vår kvinneandel i styrer, råd og utvalg. Vi kan ikke være fornøyd med at kvinneandelen blant våre ansatte er god. Det er de tillitsvalgte som tar beslutninger og der skal også kvinner være representert.

Det er mange dyktige fiskere. Mange av dem er kvinner. Noen av dem håper jeg å se inn i våre sentrale beslutningsfora. Snart.