Nei, 2020 ble ikke helt som forventet. Men i havbruksnæringen er det likevel mye