Pelagisk ringnot har vært og er en av de mest lønnsomme fartøygruppene i norsk fiskerinæring målt i driftsmargin. Fartøygruppen har tidligere klart seg gjennom perioder med finans- og gjeldskrisen, samt det russiske importforbudet på vestlige