Under koronaen i 2020 fungerte svakare krone som ein buffer mot fallande fiskeprisar i utanlandsk valuta. Jamt over i 2020 var norsk krone i snitt 7-8