Under koronaen i 2020 fungerte svakare krone som ein buffer mot fallande fiskeprisar i utanlandsk valuta. Jamt over i 2020 var norsk krone i snitt 7-8 prosent svakare enn i 2019. Klart det bidrog positivt når dei fleste artar og produktkategoriar opplevde markant prisfall i EUR, USD, JPY og GBP.

Kay Ove Hafsås, økonom/rådgiver i Fiskebåt. Foto: Odd Kristian Dahle

Koronaen set framleis sit preg på marknaden gjennom restriksjonar og tiltak for å få bukt med smittespreiinga.