De har hatt innlegg i mediene der de forsvarer avtalen. Siste utspillet