Hva med å innføre en ny tradisjon med å servere klippfisk? Dette er en