Prosjektet Stad Skipstunnel ble lansert for 144 år siden. der det fra politisk hold nærmest har gått prestisje i å trenere det. Så snart én utredning har konkludert med at tunnel vil være samfunnsøkonomisk lønnsom, blir det av politiske myndigheter bestilt en ny - med et annet, ønsket resultat.

Imponerende kreativitet

Treneringskreativiteten til våre politikere har vært imponerende når det gjelder tunnelen. Alternative forslag har vært lansert i tur og orden; nye metoder, ny teknologi, alternative beregningsmodeller, osv.

Håpet er selvsagt at konklusjonen skal bli en annen.

Etter 20 utredninger skulle en tro at nå hadde departementet all kunnskap om tunnelen. Men nei, nå har samferdselsdepartementet informert Kystverket om at Atkins har fått oppdraget med å foreta en oppdatert ekstern kvalitetssikring (KS2) av forprosjektet for Stad skipstunnel. Det er med henvisning til den såkalte KS2-rapporten, utarbeidet av Atkins/Oslo Economics på bestilling av departementet. Rapporten har bommet på sine kalkyler i forprosjektet og tunnelen vil bli en milliard dyrere enn det som ble lagt inn i NTP.

Tunnelen har som tidligere nevnt vært gjennom 20 utredninger. Skipstunnelen ligger som vel kjent inne i Nasjonal transportplan (NTP) med oppstart i den første seksårsperioden.

Upopulært vedtak

Vedtaket har naturlig nok vakt både oppgitthet og raseri hos alle sjøfarende og kystens befolkning.

Norsk Sjøoffisersforbund, Det Norske Maskinistforbund og Hurtigbåtforbundet HRF er kritiske til at Kystverkets sine kalkyler for bygging av tunnelen nå er sendt ut på ekstern kvalitetssikring. Kystverkets rapport, som var et svar på KS2 og de økte byggekostnadene som ble presentert der, har vært kjent i ett år.

De påpeker at til utarbeidelsen av rapporten ble mange av de største og mest velrenommerte selskapene i landet benyttet. I rapporten dokumenteres det at tunnelen kan bygges innenfor rammene som er lagt til grunn i NTP.

De reagerer på manglende tillit til det arbeidet som er gjort, og de reagerer på tidspunktet for bestilling av ny kvalitetssikring, som til alt overmål skal utføres av det samme selskapet som la frem KS2.

Den første komité

Det er jo ikke rart at forbundene reagerer. Dette er jo å holde folk for narr, men vi har jo appellen som sier:

«Da Fanden fikk i sitt sinn at intet måtte skje,

da satte han til verden den første komitè.

Komitèen den vokste, det gjør da Fandens verk som bekjent,

Og verden fikk se sitt aller første Parlament.»

Denne appellen har nok våre politikere fått inn med morsmelken, en appell de følger til punkt og prikke.

Prosjektet er kvalitetssikret langt mer enn sammenlignbare prosjekter både når det gjelder teknisk gjennomføring, kostnader og nytteverdi. Man skal selvfølgelig ikke kimse av en milliard, men 2,7 milliarder er uansett ikke i nærheten av hva senketunnelen under Opraen i Oslo til 5,9 milliarder kostet. Hvor var kvalitetssikringen da stortingsgarasjen til 2,3 milliarder, Operaen til flerfoldige milliarder og anlegget til ski-VM i 2011 i Holmenkollen til 1,8 milliarder ble bygget?

Samfunnsmessig lønnsomt? Neppe, politisk ønsket, ja.

Da spiller plutselig ikke verken samfunnsøkonomien eller kvalitetssikringen noen rolle. Dette er en skam, og en hån mot alle sjøfarende.