I debatten kom vi blant annet inn på dette med gruveselskapet Nussir og jeg vil her trekke opp noen