Snart er vi i gang med en ny vintersesong med masse deilig skrei som sendes ut i den store verden. Dessverre vet vi alle at skreisesongen er kort, og for deler av kysten betyr den også at det er stor aktivitet i vintermånedene, og så er det nokså stille resten av året.

For å bygge de bærekraftige kystsamfunnene, må det også kunne tilbys helårlige arbeidsplasser. Og det er ett av målene Cod Cluster jobber for. Utviklingsordninger som kvotebonus er ett virkemiddel, ferskfiskordningen et annet for å bidra til en forlenget sesong.