Snart er vi i gang med en ny vintersesong med masse deilig skrei som sendes ut i den store verden. Dessverre vet vi alle at skreisesongen er kort, og for deler av kysten betyr den også at det er stor aktivitet i vintermånedene, og så er det nokså stille resten av året.

For å bygge de bærekraftige kystsamfunnene, må det også kunne tilbys helårlige arbeidsplasser. Og det er ett av målene Cod Cluster jobber for.