Hvordan oppnår vi nullvisjonen for ulykker til havs?

Stortinget vedtok tidligere i år visjonen «Ingen fiskere skal omkomme på havet i fremtida». Det er historisk viktig.

Sikkerhet og brukervennlighet kan inngå som et designpremiss i langt større grad enn i dag. Bildet er fra et tilsyn på et fiskefartøy.
Sikkerhet og brukervennlighet kan inngå som et designpremiss i langt større grad enn i dag. Bildet er fra et tilsyn på et fiskefartøy.Foto: Steinar Haugberg/Sjøfartsdirektoratet
Publisert 21. June 2022, kl. 06.00Oppdatert 21. June 2022, kl. 09.38