Omtrent to tredjedeler av de globale hysefangstene kommer fra Barentshavet, hvor vi finner den største hysebestanden i verden - nordøstarktisk hyse. I landingsverdi