I avisen Nordlys i dag går avtroppende leder i Norges Fiskarlag nærmest ut og bagatelliserer alle varslingssakene i fiskerinæringen, med å si at disse varslene ikke har nådd ham. Er dette representativt for Norges Fiskarlags holdning står det virkelig ille til i organisasjonen? Til og med Norges Fiskarlag har hatt en intern varslingssak.

Svært mange saker

De siste årene, og kanskje spesielt det siste året, har saker knyttet til seksuell trakassering og behandling av unge kvinner i fiskerinæringen vært aktualisert gjentatte ganger i norske media.