Ressursrente (grunnrente) er en betegnelse på de økonomiske merverdiene som kan høstes av naturen. På