Ressursrente (grunnrente) er en betegnelse på de økonomiske merverdiene som kan høstes av naturen. På kysten høster vi denne naturens overflod av en felles allmenning som til alle tider har dannet grunnlaget for arbeid, inntekt og bosetting.

Tema til debatt

Beskatning av ressursrente har vært et stort diskusjonstema de siste 20 årene både i akademia og i offentlige utredninger. Til forskjell fra Island og andre land, er det ikke innført ressursrenteskatt i norske fiskerier. Struktureringspolitikken av fiskeflåten har likevel vært begrunnet i et ønske om å øke ressursrenteinntektene.