Mens vi satt der og snakket, hadde det store spørsmålet kommet på bordet:

Hvordan kan vi sørge for at norsk sjømat lander på rett side av vektskåla i forbrukernes hoder – og i handlekurven – når de i økende grad søker etter et grønnere kosthold?

Anette Grøttland Zimowski, ansvarlig for PR-arbeid internasjonalt Foto: CF Wesenberg

Et grønt kosthold

Ett år senere har vi gjort ord til handling. I tre hektiske uker i juni og juli setter vi en liten by på den engelske landsbygda på hodet for å se om vi kan få svar på det spørsmålet.

I denne perioden skal vi, for å si det rett ut, teppebombe de om lag 20.000 innbyggerne i Letchworth Garden City med aktiviteter og budskap om bærekraftig sjømat og hvorfor et grønt kosthold bør inneholde plenty med blått.

Sjømatrådet skal jo markedsføre norsk sjømat, tenker du kanskje? Å jo da, det er ingen tvil om at kampanjen fremmer det norske opphavet. Det er bare mer subtilt – gjennom eksempler og historiefortelling istedenfor flagg og hurrarop.

Å unngå å løfte frem det norske opphavet har vært et viktig aspekt i kampanjen.

Vi tester rett og slett ut om vi klarer å heve kunnskapen og preferansen for norsk sjømat uten å si det rett ut. Selv om det er for tidlig å konkludere, virker det som om synet på Norge som ansvarlig sjømatnasjon har fått et kraftig byks blant innbyggerne i Letchworth.

Åpne dører og entusiasme

Når vi fremstår som en mindre kommersiell aktør, har vi fått innpass på arenaer vi aldri har gjort før i Storbritannia. Skoler i Letchworth får i disse dager tilpassede sjømatkurs inspirert av norske Fiskesprell.

Samtidig har byen tatt imot oss med åpne armer nettopp fordi vi ikke prøvde å trykke noe ned over hodene deres som de ikke var interessert i.

Der Norge og våre stolte tradisjoner nok klinger bedre i vår egen nasjonalromantiske ånd, er familiefaren og -moren i Småby-England nok mer beveget av å lære om enkle og gode oppskrifter med fisk som de kan servere med god samvittighet som en del av et grønt kosthold.

At fisken som kommer fra Norge er et godt valg fra et bærekraftperspektiv, kommer som en nyttig tilleggsopplysning.

Det er kjernen i aktivitetene som spenner fra pubkvelder til fish&chip-promosjoner, mediesamarbeid, kunnskapsmateriell og matkasser levert på døren til utvalgte familier.

Kampanjenavnet Sea Change betyr også mer enn ved første øyekast. Sea Change er nemlig et godt kjent britisk utrykk for når en gruppe mennesker eller samfunnet som helhet foretar seg en positiv endring til det bedre.

Det er også det vi ønsker å utløse; et Sea Change der sjømaten blir en synligere og større del av et grønt kosthold.

Selvsagt ønsker vi at kampanjens budskap vil treffe bredere enn kun innbyggerne i Letchworth. Det er også derfor en stor del av prosjektets fokus går ut på å skape en bred synlighet for de mange aktivitetene som vi gjennomfører i løpet av disse tre ukene.

I Sjømatrådet kaller vi dette et pilotprosjekt, ikke nødvendigvis fordi aktivitetene enkeltvis er nye for oss, men totaliteten og intensiteten både geografisk og tidsmessig kan gi oss et unikt innblikk i hva som faktisk skal til for å endre holdninger og adferd.

I tillegg har prosjektteamet utfordret oss til å teste noe nytt innenfor rammene av våre respektive fagfelt.

For oss handler dette også om viktigheten av å utfolde seg og få frihet til å prøve nye måter å jobbe på.

Forbedringspunkter og suksesser

Bare på den måten vil vi kunne utvikle oss som organisasjon og fortsette å levere verdi for næringen.

Når kampanjen snart går inn for landing i Letchworth, og aktiviteter og resultater skal summeres og evalueres, er det viktig å ta med seg både forbedringspunkter og suksesser.

Ikke alt har fungert like bra, mens andre ting skal vi definitivt ta med oss i markedsarbeidet videre. En ting er i alle fall sikkert: Hvis vi ikke våger å stikke hodene frem og vise oss, vil vi ikke flytte fjell.

«Sjømaten må slutte å gjemme seg», sa vitenskapsdirektør Dr. Fabrice Le Clerk i EAT Foundation under bærekraftseminaret i Barcelona for noen måneder siden.

Hvis sjømaten skal ta sin rettmessige plass i fremtidens kosthold, må vi jobbe sammen, rope høyere og ta i bruk hele arsenalet vi har for å sette i gang et Sea Change.

Vi starter med Letchworth – og så tar vi det derfra!