MSC er miljømerket som forteller oss at villfanget sjømat kommer fra et bærekraftig fiskeri som har innfridd MSCs miljøkrav. Det er