Blant alminnelige folk snakkes det om hva kommunen gjør for å få tilbake tidligere leveringsforpliktelser som trålerflåten hadde?

Hvis noen trålere i det hele tatt hadde leveringsforpliktelser til fiskeindustrien i Andøy?

Da Rui Costa i Portugal overtok Andenes Fiskemottak AS, lovte den hyggelige industrimagnaten at han gjorde det for å skaffe arbeidsplasser lokalt på Andenes.

Nå hører vi at saltfiskproduksjon på Andenes ikke vil skje i kommende sesong. Det antas at fisk som landes, går på trailere til Portugal i fersk tilstand.

Produksjonsanlegg demonteres på Andenes, og kjøres til Portugal.

Hvilke konsekvenser gir dette i Andenes havn?

Verdiskaping skjer i hvertfall ikke i ei fiskerihavn som har prioritet på statlig og fylkeshold.