Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

I ukesvis har de nørt opp under dommedagsprofetier for næringsliv og folk. Men når fasiten ligger der, ser vi at de har holdt folk og næringsliv i Nord-Norge for narr.

Mona Nilsen gruppeleder Ap i Narvik. Foto: Pressefoto
og Øystein Mathisen fra Arbeiderpartiet Nordland Foto: Stortinget

Sier ja til grunnrenteskatt

Til tross for utallige utspill om det motsatte, sier Høyre i realiteten ja til grunnrenteskatt for laksenæringen. Det er slik vi må tolke de runde formuleringene om saken i alternativt budsjett. Høyre har også bløffet lokale bedrifter som sliter med høye strømregninger. Bortsett fra en liten styrking av noen Enøk-tiltak og litt støtte til nærbutikker, som regjeringen også gir, foreslår de ingenting. Dette står i grell kontrast til det Høyre-politikere har gått rundt og lovet de siste ukene.

På den positive siden skal Høyre ha for at de forholder seg til den økonomiske virkeligheten der vi risikerer å drive renta til værs hvis vi bruker for mye oljepenger. De legger seg derfor på tilnærmet samme skattenivå som Ap/Sp-regjeringen. Men dette innebærer ingen ny kurs i Høyres politikk. Tvert imot er den gammeldagse, urettferdige høyrepolitikken lett gjenkjennelig i prioriteringene.

Dårlig nytt for distriktene

De med store formuer og høye inntekter får mest. Eksempelvis vil de med inntekter over 3 mill. kr få 30.000 mindre i skatt med Høyres opplegg enn med regjeringens forslag. De som sliter mest, får det verre med Høyres forslag. Høyre fjerner feriepenger for arbeidsledige, gjeninnfører karensåret for mottakere av arbeidsavklaringspenger og kutter i tannhelsetilbudet for kronikere. Sykehusene får mindre penger, og prisen for å ha barn i barnehagen øker. Og når de kutter bevilgningene til Nav, rammer de nettopp dem som trenger fellesskapets støtte mest.

Høyres budsjettforslag er dårlig nytt for distriktene. De sender en skatteregning på nesten en halv milliard til landbruket. Avgiftene på drivstoff økes, og ferjebilletten blir dyrere. Det blir kutt i bredbåndsutbygging, kutt i tilskudd til fiskerihavner og kutt til vedlikehold av riksveier og jernbane. Også nettolønnsordningen for sjøfolk kuttes.

I krisetider trenger vi mer fellesskap, ikke mindre. Da blir urettferdig høyrepolitikk feil medisin.