Flere fartøy har allerede startet høstfisket etter norsk vårgytende sild. Selv om tilførselen av atlantisk sild er redusert de siste 10 årene, har eksportprisen på fryst sild fra Norge falt i perioden, målt i både euro og dollar.

Nå viser tall fra Sildelaget at førstehåndsprisen øker. Dermed er det interessant å se nærmere på hvorfor prisen har falt i en periode med redusert tilbud, hvorfor den øker under pandemien og hvordan den vil utvikle seg i høst.

Finn Arne Egeness, sjømatanalytiker i Nordea.