Flere fartøy har allerede startet høstfisket etter norsk vårgytende sild. Selv om tilførselen av atlantisk sild er