Etter Stortingsbehandlingen av Kvotemeldingen utarbeidet Departementet et høringsnotat om ny lengdegrense i kystflåten. Det kan synes som om Stortingets vedtak er bygd på premissen om at det faktum at stadig flere fartøy har forskjellig fysisk