Etter Stortingsbehandlingen av Kvotemeldingen utarbeidet Departementet et høringsnotat om ny lengdegrense i kystflåten.

Johan H. Williams tidligere ekspedisjonssjef i Fiskeridepartementet. Foto: Privat

Det kan synes som om Stortingets vedtak er bygd på premissen om at det faktum at stadig flere fartøy har forskjellig fysisk og hjemmelslengde «har uthult det opprinnelige hensikten bak systemet med hjemmelslengde».

Dette er feil. Frem til slutten av 1990-tallet var der i de fleste fartøygrupper, og også i den konsesjonsbelagte havfiskeflåten, en rekke fysiske begrensninger som både skapte sikkerhetsrisiko og hindret innovasjon.