I regjeringens høringsbrev fremkommer det at Høyre og Frp i all hovedsak skjermer det leveringspliktige trålkvantumet. Nok en gang vil sentrale myndigheter ta ressurser fra kystsamfunn og gi til industriprosjekter med investorer utenfra. De nye 3.000 tonnene til kjendisinvestor Arne Hjeltnes skal hentes fra kystflåten. Det er uforståelig.

Storkapitalen beskyttes

Våre torskeavhengige samfunn har allerede solidarisk avgitt cirka 8.500 tonn til Gamvik og Lebesby gjennom leveringspliktig trålkvantum. Storkapitalen, med Røkke og Lerøy i spissen, har med myndighetenes velsignelse underslått kvotene og beskyttes for enhver pris.

I regjeringens høringsbrev er den åpenbare muligheten for å hente kvoter fra trålerne ikke nevnt med et ord. Det må oppleves vanvittig urettferdig for fiskekjøpere som med dette vil oppleve enda hardere konkurranse om råstoffet. Og det må oppleves vanvittig urettferdig for de kystfiskerne som ikke har mulighet til å delta i fisket på Finnmarka om høsten og får mindre i kvote.

 Idiotprosjekt med leveringspliktige trålkvoter må avvikles, overføres kystflåten og legges under lokal forvaltning.

zoomJan Olsen, 2. stortingskandidat, Finnmark Sosialistisk Venstreparti.
Jan Olsen, 2. stortingskandidat, Finnmark Sosialistisk Venstreparti.

Alle er selvfølgelig glade for at det skal investeres i Mehamn. Men at investeringene er avhengig av en tilfeldig omfordeling mellom fiskerisamfunn som allerede plages med ressursmangel på grunn av feilslått politikk og lemfeldig forvaltningspraksis, det fremstår ikke som annet enn rettlinja stø kurs i fortsettelse av galskapen.

Avhengig av spesialbehandling

Dette vil ikke gi flere arbeidsplasser i sum eller over tid, men bare flytte aktivitet mellom allerede hardt pressede samfunn. Samtidig må man jo stille spørsmål med hvor genial ideen til Hjeltnes og Co egentlig er, når slike store vyer og planer nok en gang er avhengig av spesialbehandling for å klare å konkurrere om råstoffet.

Nei, kvantumet må hentes fra de leveringspliktige trålernes kvantum. Det er det eneste fornuftige. Disse kvotene er allerede avsatt til formålet. Idiotprosjekt med leveringspliktige trålkvoter må avvikles, overføres kystflåten og legges under lokal forvaltning. Slikt blir det arbeidsplasser og virksomhet av uten at man trenger å ha en hyggelig og morsom kjendis med på laget.

SV har programfestet omfordeling fra trålerne og til kystflåten med den hensikt å skape virksomhet og arbeidsplasser. Dette er et grunnleggende for SV sin fiskeripolitikk. Sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene er sentralt i vårt grunnlovsforslag om de marine ressursene.