På årsmøtet til Nordland Fylkes Fiskarlag var styret innstilt på å fremme et forslag om å be Stortinget sende stortingsmeldingen om "Et kvotesystem for økt verdiskaping – En fremtidsrettet fiskerinæring" tilbake til regjeringen.

Det kommer ikke til å skje, lovet Høyres næringspolitiker Margunn Ebbesen. Hun ba fiskerne om heller å komme med konstruktive innspill. Det er her næringen bør kjenne sin besøkstid.

Kvotebanken

Det er er en rekke forhold som fiskerne ønsker at stortingspolitikerne skal endre, og noen de bør endre.