Det islandske fiskeriselskapet Samherji har fått laget en rapport som gjennomgår konsernets satsing i Namibia. Rapporten er utarbeidet av det norske advokat- og rådgivningsfirmaet Wikborg Rein og vil ikke bli gjort tilgjengelig for offentligheten. Det er en stor tabbe.

Samherji er et stort selskap målt både i omsetning og i omfang, med virksomheter på Island og i en rekke land i verden. På Island har konsernet til sammen 7,1 prosent av de tildelte kvotene og her henter de også nær halvparten av inntektene sine.