78 mennesker har omkommet i fiskeri og havbruk siden 2010. Stortinget har nylig vedtatt en visjon om at ingen fiskere skal omkomme på havet i fremtiden, og stiller seg positive til en nullvisjon for næringene til havs. Dette er en milepæl som forplikter.

Gjesteinnlegg