78 mennesker har omkommet i fiskeri og havbruk siden 2010. Stortinget har nylig vedtatt en visjon om at ingen fiskere skal omkomme på havet i fremtiden, og stiller seg positive til en nullvisjon for næringene til havs. Dette er en milepæl som forplikter.

Gjesteinnlegg

Innlegget er skrevet av seniorforsker Trine Thorvaldsen og forskningsleder Ingunn Marie Holmen ved SINTEF Ocean. Innlegget ble først publisert på SINTEF sin blogg og er gjengitt med tillatelse.

Sjømatnæringen er viktig for Norge. Inkludert ringvirkninger bidrar sjømatnæringen med over 60 000 arbeidsplasser, og eksportverdien er historisk høy.