I flere år har miljøverngrupper, rekefiskere og havbruksnæringen stått steilt mot hverandre om effekten av lakselusmidler på kystrekebestandene langs kysten.

Var det virkelig en tilfeldighet at også utslippene av lakselusmidler, både nasjonalt og i Troms, økte kraftig fra 2012 og med 2017 som toppår, samtidig som kystrekebestandene i flere fjorder gikk kraftig tilbake?

Forskerne ser nå på en annen mulig sammenheng som kan forklare både nedgang i rekefangster og konsekvensene av høye utslipp av lakselusmidler: svingninger i havtemperaturene.

STORE VARIASJONER: Rekefangster (i tonn) i utvalgte fjorder av Troms og Finnmark fra 2010–2018.