I flere år har miljøverngrupper, rekefiskere og havbruksnæringen stått steilt mot hverandre om effekten av lakselusmidler på kystrekebestandene langs kysten. Var