Hvordan vi skal tilpasse oss stigende havnivå, fjerne plastforurensing og få bukt med ulovlig fiske er spørsmål som opptar stadig flere. Samtidig er det også en økende erkjennelse av at vi er avhengige av havene for blant annet energi og mat. 

Bidrag til løsninger på klimaproblemet kan også ligge i havet. Hvordan ser så den globale havdagsordenen ut i 2020?

Gjennomføring av havretten

I et globalt perspektiv er forhandlingene om en gjennomføringsavtale for bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold utenfor 200-milsgrensene det viktigste i 2020.