Det er et tamt og lite offensivt budsjett som bærer preg av at det er to år til nestestortingsvalg, og at Solberg-regjeringen har flertall i