Handelsavtalen mellom Norge og Storbritannia som ble offentliggjort fredag, er ikke dårlig. Den er den mest omfattende regulære handelsavtalen Norge har inngått. Den er bedre enn avtalen Storbritannia