Finnmark-politikeren er en av de ivrigste debattantene i distrikt- og fiskeripolitikken, og ære være han for det. Problemet er det kan virke som han flagger mer egen politikk enn partiets politikk. Enkelte vil nok kalle finnmarkingen for en løs kanon.

Sist mandag kom Adelsten Iversen med siste fiskeripolitiske utspillet før helgens landsmøte i Senterpartiet. Han skrev da at partiet vil gjeninnføre rekrutteringskvoter for fiskere under 35 år. Problemet er at det ikke stemmer. Etter forslag fra lokalpartiene i Nordland og Sogn og Fjordane har sentralstyret i Sp tvert imot vedtatt å stryke punktet om å gjeninnføre rekrutteringskvoter for fiskere under 35 år.

Saken er et av mange eksempler på at Iversen driver med personlige ønskepolitikk, mer enn reell partipolitikk. Det er trist at en stortingspolitiker til de grader feilinformerer velgerne på kysten.

Knallhard kritikk

Senterpartiet har vært knallhard i kritikken av fiskeripolitikken til dagens regjering, og både Adelsten Iversen og leder i næringskomiteen Geir Pollestad (Sp) har fyrt av den ene salven etter den andre mot dagens fiskeriminister.

Samtidig har partiet fremsnakket de store endringene som vil skje dersom de kommer til makten. Derfor må partiet også tåle et ekstra søkelys nå i dagene før årets landsmøte.

Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet og IntraFish. Foto: Ketil Svendsen

Spørsmålet er derfor om det vil komme endring med Sp i maktposisjon? Vil for eksempel kystflåten få mer fisk og kvoter på bekostning av havfiskeflåten, slik de to Sp-politikerne har snakket om de siste årene?

Nei, tvert imot. Det ligger ikke an til at Sp vil gjøre noe stort med fordelingen mellom kyst og hav, og flere av forslagene som skulle prioritere den minste delen av flåten er blitt tatt livet av i sentralstyrets innstilling til nytt partiprogram.

Det er blant annet kommet inn en rekke forslag fra lokallag både i nord og sør som kunne styrket denne flåtegruppen. Felles for dem alle er at de er blitt avvist av sentralstyret.

Prioriterer ikke kystflåten

Sp er også diffus når det gjelder kystflåten. Det eneste som partiet sier er at denne flåtegruppen må sikres tilstrekkelig med kvoter og at kystflåten skal prioriteres og utvikles. Sp vil imidlertid ha begrensninger i fisket for større båter innenfor fire 1689 nautiske mil fra grunnlinjen.

Dette er fine ord, men veldig lite konkret politisk. Flere bør derfor spørre hva Sp egentlig vil kystflåten skal utvikle seg til?

Men partiet avviser at kvoten til åpen gruppe skal tas fra toppen. Det vil i praksis si at havfiskeflåten slipper unna å gi bort fisk til de minste og mest utsatte i åpen gruppe. For å følge dette resonnementet videre, så sier partiet at de ønsker en differensiert flåte, men det står ikke noe om omfordelinger noen steder. Tvert imot understreker partiet den havgående flåtens betydning gjennom følgende formulering:

«De havgående havfiskefartøyene er viktige for å utnytte fiskeslag som lever lenger ute i havet. Videre sikrer de leveranser til fiskeindustrien, noe som er særlig viktig i perioder med lite fisk langs Norskekysten».

Slik kan vi fortsette å plukke fra hverandre den politikken som spesielt Adelsten Iversen har fremmet, og ikke minst vunnet oppslutning rundt. Dette er viktig å få frem, ikke minst siden Senterpartiet fort kan få enda mer makt i fiskeripolitikken.

Juridisk bom

Også i havbrukspolitikken har partiet en aktiv politikk, men også her er det vedtatt en politikk som knapt er mulig å gjennomføre. I konflikter mellom havbruksnæringen og fiskerinæringen, har partiet nemlig vedtatt en formulering som sier at kystfiskerne kan ha rett på erstatning fra oppdretterne, dersom kystfiskerne må gi fra seg areal til oppdrettsnæringen.

Nærmere konkret formulert står følgende setning: «Private som mister hevdvunne muligheter til fiske som følge av oppdrettsvirksomhet, skal ha full kompensasjon fra oppdrettseier». Punktet er forsøkt fjernet av lokallagene fra Troms og Nordland, men avvist av sentralstyret.

Slik politikk blir umulig å realisere. Det er nemlig fylkene og kommunene som tildeler oppdrettsnæringen areal, og oppdrettsbedriftene står ikke ansvarlig overfor andre næringsgrupper. Derfor kan ikke Sp kreve at lakseoppdretterne skal kompensere frafall av inntekter på den måten.

Hvordan et slikt forslag er vedtatt, er underlig. Erfarne politikere burde visst bedre enn å vedta slik flåsete politikk som kaster blår i øyene på en hel yrkesgruppe.

Makten flyttes til venstre

Med tanke på at makten i norsk politikk etter alle solemerker flyttes mot venstre etter høstens valg, så er det interessant å se at politikken i svært liten grad kommer til å bli endret.

Det er nemlig lite i Sps partiprogram som vil føre til et drastisk endring. Dersom fiskeriminister i en ny rød-grønn-regjering kommer fra dette opposisjonspartiet, vil det med andre ord knapt merkes.