I den forbindelse har vi en skandaløs avsløring!

Du husker kanskje at vi tidligere har påvist store feil i statens beregninger av lønnsomhet for arktisk olje? Nå viser det seg at Olje- og energidepartementet bevisst har holdt tilbake viktig informasjon som viste at oljeleting i Barentshavet sørøst med stor sannsynlighet vil medføre et samfunnsøkonomisk tap for Norge.

Med andre ord: Regningen vil havne hos skattebetalerne.

DEBATT:

Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

SØKSMÅL: Greenpeace sjef i Norge Frode Pleym kommer med det han omtaler som en skandaløs avløring dager før klimasøksmålet skal opp i Høyesterett. Foto: Didrik Linnerud Arnesen

Hemmelig notat

I 2013 behandlet Stortinget åpningen for oljevirksomhet i Barentshavet sørøst. Et til nå hemmelig notat, som dukket opp i forbindelse med klimasøksmålet, viser at Oljedirektoratet satt på tall som viste at staten med stor sannsynlighet ville gå i minus ved å åpne opp for oljeleting. Sentrale personer i Olje- og energidepartementet ba direktoratet om å fjerne informasjon om at oljeboringen kunne bli ulønnsom, fordi tallene rett og slett ikke passet med historien om ny, lønnsom oljeleting.

Det betyr at Stortinget åpnet Barentshavet for oljevirksomhet på feilaktig faktagrunnlag. Politikerne ble informert om at en åpning for oljevirksomhet ville være svært lønnsom, med inntekter på opptil 280 milliarder kroner.

Ført bak lyset

Med en redusert oljepris øker sjansen for økonomiske tap. Nå er oljeprisen 40 dollar fatet og leteaktiviteten som til nå har vært gjort i områdene viser ingen store funn av olje eller gass. Det støtter dermed rapporten som viste at oljeleting i det nordlige Arktis kunne ende opp som et tapsprosjekt for staten, som skattebetalerne til syvende og sist må betale for.

Staten la ikke kortene på bordet før de ble utfordret på lønnsomheten gjennom klimasøksmålet vårt. Det er en skandale at våre folkevalgte og folk i Norge har blitt ført bak lyset på denne måten i over sju år.