Det er et viktig og klokt vedtak. Ren og bærekraftig matproduksjon blir stadig viktigere i