Rita Karlsen er en flott representant for norsk sjømatnæring, og hun jobber hver dag for å fremsnakke hele fiskeribransjen. Hun er respektert og annerkjent som bedriftsleder, og hjørnesteinsbedriften hun styrer er svært viktig for hele husøysamfunnet og Senja.

Kåringen av Årets navn i norsk sjømatnæring er en tradisjonsrik og flott pris, som Fiskaren og seinere Fiskeribladet Fiskaren har delt ut siden 2003. Havbruksnettestedet IntraFish har de siste årene vært med på kåringen og utdelingen, og årets kandidater kom etter forslag fra leserne til de to publikasjonene.

Totalt