Dette følger av observasjoner gjort i et NTNU-ledet prosjekt som sammenlignet de genotypiske signaturene til de fire avlspopulasjonene med rømt oppdrettslaks som vandrer opp i elvene. Det viste seg at rømlingene som ble fanget i elvene hadde en genetisk sammensetning som ikke er representativ for oppdrettsstammene de kommer fra, og dermed representerer en populasjon som er endret gjennom naturlig seleksjon mens de var på rømmen.

Jan Arve Gjøvik, biolog og tidligere oppdretter Foto: Tone Anita Karlsen

Ifølge det Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har rømt oppdrettslaks vært den største trusselen mot villaks. Vil VRL snart sende Faren-Over-signalet? Hvis de ikke gjør det selv, bør oppdrettsnæringen nå kjenne sin besøkelsestid, og sørge for at de gode nyhetene når ut til folk.

1 Stig W. Omholt, Laila Berg, Kjetil Hindar, Geir H. Bolstad og Sigbjørn Lien 2019: Redusert ferskvannsoppgang hos oppdrettslaks? Faglig sluttrapport. FHF-prosjektnummer: 901340