Verdens matvareorganisasjon, FAO, rapporterer hvert annet år om tilstanden i verdens fiskerier og akvakultur – «The State of World Fisheries and Aquaculture» (SOFIA). Årets SOFIA-rapport, basert på tall fra 2018, er nettopp ute,