Nå har Per Sandberg åpnet for at en eier av en fiskebedrift kan få lov til å drive fiske. Fiskernes organisasjoner er entydige i sin kritikk av Sandberg og regjeringa.

Liberaliseringen av retten til å fiske kan ha store konsekvenser. Det vil bli lettere for utlendinger å drive fiske og ha fiskerettigheter i Norge.

Stortinget har slått fast at fisken tilhører det norske folk i fellesskap. Da kan Senterpartiet ikke godta at Per Sandberg og Fremskrittspartiet gjennom enkeltvedtak undergraver dette.

Jeg trodde Frp var opptatt av å sikre norske fiskere og norsk kontroll over fisken vår. Per Sandberg og Frp bruker makta si til å åpne for at norske fiskerettigheter havner på utenlandske hender.