Makrellkvota på 35 prosent samsvarar godt med makrellen si tilhøyring i sona, og innspela frå Fiskebåt og Fiskarlaget har gitt til fiskeriministeren.

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fastsett ei nasjonal makrellkvote i 2021 på 298 299 tonn. Norge må sjølv fastsette eigen makrellkvote på grunn av manglande kyststatsavtale for makrell.

Fiskeriministeren si avgjerd er i tråd med tilrådinga frå Fiskebåt/Fiskarlaget og korleis makrellen vandrar. Ingen kan difor klandre Norge for å oppretthalde det fisket vi tidlegare har hatt.

Det er bra at Norge svarar opp på det han karakteriserer som ei uakseptabel framferd frå Storbritannia.

Vi opplever at Storbritannia forsøker å sende brexit-rekninga til Norge og norske fiskarar, noko vi sjølvsagt ikkje kan godta. Difor er det både bra og viktig at fiskeriministeren er tydeleg i dette spørsmålet.

Eit uttak på 35 prosent eller ei nasjonal makrellkvote i 2021 på 298 299 tonn samsvarar godt med makrellen si tilhøyrigheit i sona. Ingen kan difor klandre Norge for å oppretthalde dette uttaket.

Det er viktig med ei avklaring no slik at både flåte og industri kan planlegge fisket og produksjonen.

Fisket vil truleg starte tidlegare enn det som har vore vanleg dei siste åra.