I 2020 sikret Frp at kystkommunene får 2,25 milliarder av verdiskapingen.

Helge André Njåstad, stortingsrepresentant for Frp Foto: Øyvind Elvsborg

Småpenger

La oss ta litt historikk. Da den rødgrønne regjeringen tiltrådte fikk kommunene null og niks. 4 år etter lot de kommunene få ta inn eiendomsskatt av de flytende stålkonstruksjonene fra havbruksnæringen. Det ga alle kommunene langs kysten mellom 10 og 23 millioner i året. I tillegg fikk fylkeskommunene ca. 200 millioner på deling i 2009. I 2013 fikk kommunene 480 millioner som andel av nye vederlag.