I motsetning til alle andre vestlige NATO-land er det i Norge slik at detaljerte sjøkartdata er betraktet som gradert materiale. Der er heller ikke lovlig å bruke nøyaktige ekkolodd for innsamling av egne bunndata innenfor 12-mila, uten spesialtillatelse. Dette hemmer mulighetene i havrommet og kriminaliserer mange fiskere.

Stopper undervisning

Nylig avslo Forsvarets operative hovedkvarter en søknad om avgradering av nøyaktige sjøkartdata på et begrenset område på Sunnmøre, hvor NTNU ønsket å drive undervisning og forskning innen kartlegging, skipsteknikk, miljøteknologi, oseanografi, marinbiologi, maringeologi og forvaltning. 

Området