Samtidig har fiskeflåten blitt påvirket i begrenset grad i forhold til mange andre interesser, det generelle bildet må hevdes å være tilfredsstillende. Kvoteprognosene