I Fiskeribladet 10. juni kan vi lese om at endelig skal myndigheter og forskere drive dypdykking for å finne ut hvor stort omfang turistfisket har fått langs norskekysten.

Nå tar forskerne

.

Som yrkesfisker har man sett, hørt, og ikke minst erfart forskjellig de senere år, når virkelig utenlandske turistfiskere, og turistfiskeforetak har oppdaget hvor naiv vår fiskerilovgivning, og forvaltning er, og etablert seg i så stort antall, at turistfiskere utgjør over 50 ganger mer enn yrkesfiskere i dette landet, og begynner å utgjøre samme problem for bærekraftig forvaltning av sårbare ressurser, som det lusa utgjør for lakseoppdretteren.

Vaking eller dypdykk?

Når så det endelig skal forskes og dypdykkes i dette, hilses det velkommen, men slik det fremstår i artikkelen, får man ikke inntrykk av noe dypdykk, men heller vaking i overflaten på det som virkelig er problemet, og kanskje er problemet så stor allerede at den forskningen som nå utgjøres kommer mange år for sent.

Skal forskerne ha grunnlag for å mene noe, så må også historisk fangststatistikk gjennomgås, og den er godt dokumentert i blant annet i Råfisklagets arkiv.

Der finner man fangststatistikk for områder som nå nærmest er urørt av yrkesfiske fordi det rett og slett ikke er grunnlag for det som tidligere var et stort og tradisjonsrikt yrkesfiske.

Det herjer hvert år meget sannsynlig over en million turister langs kysten som kommer for å drive helt uregulert og ukontrollert rekreasjons/turistfiske, og dette tallet har hatt en nærmest eksplosjonsartet økning år for år i mange år allerede.

Mange av disse benytter seg av egne båter, eller leier båter av mindre aktører som driver utleie på «hobbybasis»,- det vil si ikke har omsetning over 50000 kroner.

Fravær av fisk

Hvor mange av disse turistene som kommer i uærlige hensikter kan man jo bare spekulere i, men mange av oss fiskere som har brukt de samme havområder som generasjoner før oss har gjort, merker stort fravær av den fisken man har vært vant til etter at turistfisket har tatt seg opp.

Som et teoretisk regnestykke, for å sette ting litt i perspektiv, så har 1 million turistfiskere en ukentlig utførselskvote på 20000 tonn fisk, eller tilsvarende det samme som den totale kysttorskekvoten utgjør på et helt år, og for kysttorskens del, så er den likegyldig om det er en fritidsfisker, turist, eller yrkesfisker som fisker den.

Så vil kanskje noen påpeke at ikke alle fisker så mye, men så har jeg heller ikke tatt med alle de tusen «turister» som kommer i uærlig ærend og som er blitt stoppet med omregnet i rund vekt, noe som tilsvarer et tusentall kilo fisk, og jeg har heller ikke tatt med alt som blir spist eller omsatt ulovlig i Norge av de samme turistene, og som for fisken, og forvaltningen av sårbare ressurser sin del er vesentlig.

Det som er vesentlig, er hva det totale uttaket fra turister medfører, og det får man aldri kontroll på slik ting gjøres i dag fra myndigheter, og forskere som ikke ser ut til å ta inn over seg helheten i den utviklingen vi har sett angående dette turistfisket!

For kysttorskens del, så er den likegyldig om det er en fritidsfisker, turist, eller yrkesfisker som fisker den

Ingen havfiskekonkurranse

I mitt nærområde har vi drevet en havfiskekonkurranse siden 1970-tallet.

Fangster på opp til 5–600 kilo torsk har ikke vært uvanlig å få på fire-fem timers stangfiske tidligere, og det var stor deltagelse på denne havfiskekonkurransen.

For syv-åtte år siden ble det etablert to utenlandske turistfiskeforetak i en nedlagt militærleir her på stedet, og det har vel aldri vært flere hemmeligheter der etter at disse to foretakene ble etablert.

Turistene som kommer drar gjerne ut samtidig med oss andre fiskere, og driver fiske i 10–15 timer om været tillater det, og gjerne også flere dager under oppholdet.

Med henblikk i fangststatistikk fra denne havfiskekonkurransen, så ser man jo hvilket utgangspunkt, og hvilke problemer disse turistene har med sitt fiske, og med den lovlige utførselsgrensen, men problemet er kanskje blitt mindre de senere år, av de grunner man også har sett i forbindelse med yrkesfiske, og med den lokale havfiskekonkurransen.

For vår del som yrkesfiskere, opplever vi så lite fisk på disse tidligere rike fiskeområder, at yrkesfiske er nærmest opphørt unntatt litt kveitevad, som ikke får stå i fred for disse turistene, og siste gang havfiskefestivalen ble avviklet i 2017, var rekordfangsten på fem timer rundt 200 kilo, og besto av 80–90 prosent sei.

I år blir det ingen havfiskefestival …