Egil Dragesund, fagsjef miljø i Nord olje og gass imøtegår og kritiserer rapporten som er publisert av Marine Environmental Research som handler om petroleumsnæringen utslipp av produsert vann kan påvirke fiskens arvestoff.

Han hevder at det er uklart om utslipp fra oljeindustrien er skadelig for fiskens DNA og mener det finns tilstrekkelig kunnskap om dette feltet til å tilråde nye oljefelt i Barentshavet.

For Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er temaet veldig viktig. Vi har alltid spurt om dokumentasjon på effekten av utslipp fra petroleumsvirksomheten i Nordsjøen. Det har vi gjort med bakgrunn i påstandene om at 40 år med oljevirksomhet i Nordsjøen ikke har hatt påvirkning på fiskeriene.

Fagsjefen i Norsk olje og gass bagatelliserer i sitt innlegg i Fiskeribladet denne effekten av at det årlig slippes ut 130 millioner kubbikkmeter oljeholdig produsert vann fra virksomhet på norsk sokkel. Men han innrømmer at det knytter seg stor usikkerhet til dette spørsmålet. Det er svært bekymringsfullt. Artikkelen har fokus på petroleumsvirksomheten i Barentshavet, men den må leses som at tilnærmingen også er aktuell for havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja . Usikkerhet er ikke godt nok.

Føre var prinsippet må gjelde i forvaltning av våre havområder.

LEVE HAVET.