På leserbrevsidene til Fiskeribladet pågår det en debatt om kvoter bør flyttes fra trålere og havgående kystfiskefartøyer til den mindre kystflåten. Sågar til åpen gruppe, som Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson, Cecilie Myrseth, har tatt til orde for. Dette er ikke en ny debatt, men en